Oferty sprzedaży

Oferujemy do sprzedaży obiekt komercyjny o funkcji handlowo – biurowej położony przy skrzyżowaniu głównych arterii komunikacyjnych Koszalina o bardzo dużym natężeniu ruchu – ulicy Gnieźnieńskiej, stanowiącej jednocześnie drogę krajową nr 11 z ulicami i 4 Marca i Dobrzyckiego.

Obiekt ze znakomitą dostępnością komunikacyjną położony w bezpośrednim sąsiedztwie licznych obiektów, handlowych, handlowo-usługowych oraz Galerii Forum.

W skład obiektu wchodzą następujące budynki, stanowiące zorganizowaną całość:

budynek salonu samochodowego o pow. 363.04 m2
budynek warsztatowo socjalny o pow. 100.86 m2
budynek myjni samochodowej o pow. 50.59 m2
III kondygnacyjny budynek biurowy o pow. 306,97 m2
Cała nieruchomość jest ogrodzona, nawierzchnia utwardzona kostką betonowa typu Polbruk z wydzielonymi miejscami parkingowymi.

Obiekt jest obecnie wynajmowany – umowa najmu do końca 2025 roku (z możliwością skrócenia okresu najmu).

Dla terenu na której znajduje się sprzedawana nieruchomość obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, obszar oznaczony symbolem C10, U – funkcja podstawowa – zabudowa usługowa, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub jednorodzinnej.

Nieruchomość w chwili obecnej pełni funkcję salonu samochodowego, ale „sprawdzi się ” również w wielu innych branżach takich, jak handel, usługi